LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Kadariah Binti Abdullah

Tarikh Lahir : 05 Februari 1966

Umur : 52 Tahun 

Pekerjaan : Perniagaan Bundle

Pendidikan : Sekolah Menengah

1. Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum penglibatan Puan Kadariah dengan Pi, beliau hanya mempunyai tahap pengetahuan dalam asas ICT dan beliau juga kurang tahu untuk mengendalikan komputer serta tidak kenal fungsi dan penggunaan komputer dengan cara yang betul.

2. Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Dengan adanya Pusat Internet Kampung Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara mudah dan dapat membantu beliau untuk mencari ilham membuat dekorasi pada Bundle Shop beliau agar lebih menarik dan memberi keselesaan kepada pelanggan beliau. Selain itu, beliau juga boleh menaip dengan baik dan tahu serba sedikit tentang fungsi yang terdapat pada komputer.

3. Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PI

     1. Mempelajari Microsoft office word dan excel untuk memudahkan beliau menaip dan mengenal setiap fungsi yang terdapat pada komputer.

     2. Terlibat dengan kelas Keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

     3. Terlibat dengan Kursus Asas ICT (Media Sosial) untuk memantapkan lagi pengetahuan tentang media sosial.

     4. Terlibat dengan program Dashboard Komuniti yang banyak memberi manfaat kepada usahawan tempatan.

     5. Mempelajari Microsoft office publisher untuk memcipta laman facebook beliau dengan lebih menarik. 

4. Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

    1. PI membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

    2. PI juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

    3. PI membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

    4. PI membantu dalam mengadakan yang berteraskan kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau dalam membuat promosi Bundle Shop beliau.

    5. PI banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB).

    6. PI turut membantu dalam menyediakan bahan pelajaran secara praktikal dan visual melalui tayangan video bagi memudahkan proses latihan yang kondusif.

         Gambar Disini