LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Kadariah Binti Abdullah

Tarikh Lahir : 05 Februari 1966

Umur : 52 Tahun 

Pekerjaan : Perniagaan Bundle

Pendidikan : Sekolah Menengah

1. Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum penglibatan Puan Kadariah dengan Pi, beliau hanya mempunyai tahap pengetahuan dalam asas ICT dan beliau juga kurang tahu untuk mengendalikan komputer serta tidak kenal fungsi dan penggunaan komputer dengan cara yang betul.

2. Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Dengan adanya Pusat Internet Kampung Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara mudah dan dapat membantu beliau untuk mencari ilham membuat dekorasi pada Bundle Shop beliau agar lebih menarik dan memberi keselesaan kepada pelanggan beliau. Selain itu, beliau juga boleh menaip dengan baik dan tahu serba sedikit tentang fungsi yang terdapat pada komputer.

3. Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PI

     1. Mempelajari Microsoft office word dan excel untuk memudahkan beliau menaip dan mengenal setiap fungsi yang terdapat pada komputer.

     2. Terlibat dengan kelas Keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

     3. Terlibat dengan Kursus Asas ICT (Media Sosial) untuk memantapkan lagi pengetahuan tentang media sosial.

     4. Terlibat dengan program Dashboard Komuniti yang banyak memberi manfaat kepada usahawan tempatan.

     5. Mempelajari Microsoft office publisher untuk memcipta laman facebook beliau dengan lebih menarik. 

4. Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

    1. PI membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

    2. PI juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

    3. PI membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

    4. PI membantu dalam mengadakan yang berteraskan kemahiran ICT untuk menguji kebolehan beliau dalam membuat promosi Bundle Shop beliau.

    5. PI banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB).

    6. PI turut membantu dalam menyediakan bahan pelajaran secara praktikal dan visual melalui tayangan video bagi memudahkan proses latihan yang kondusif.

         Gambar Disini

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Shaprijal Bin Jifudin

Tarikh Lahir : 13 April 1992

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Sektor Swasta

Pendidikan : Diploma

1. Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum penglibatan En. Shaprijal dengan Pi, beliau mempunyai pengetahuan dalam ICT pada tahap sederhana mahir dan beliau juga tidak tahu mengenai penggunaan Microsoft Office Excel untuk membuat akaun kira - kira untuk hasil pendapatan bulanan beliau.

2. Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Dengan adanya Pusat Internet Kampung Darul Islam Belimbing, beliau dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang ilmu ICT sekaligus dapat memudahkan beliau untuk mengakses internet secara mudah dan mencari maklumat yang berkaitan dengan bisnes gerai minuman dan makanan di atas talian dan secara langsung dapat memberi sumber inspirasi untuk beliau membuat dekorasi gerai mengikut citarasa pelanggan.

3. Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PI

     1. Mempelajari Microsoft Office Word dan Excel untuk memudahkan Encik Jifudin menaip dan cara penyediaan buku kira - kira untuk menghitung untung rugi dengan lebih mudah dan kemas.

     2. Terlibat dengan kelas Keusahawanan tentang promosi produk secara online dan offline dengan lebih cepat, ringkas dan mudah.

     3. Terlibat dengan Kursus Asas ICT (Media Sosial) untuk memantapkan lagi pengetahuan tentang media sosial.

     4. Mempelajari cara membangunkan emel dan penggunaannya.

     5. Mempelajari cara menyunting video dengan lebih baik.

4. Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

   1. PI membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

    2. PI juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

    3. PI membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

    4. PI membimbing asas komputer dan teknologi maklumat.

    5. PI banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB)

    6. PI juga membantu cara untuk mencari dan mendapatkan maklumat dengan betul dan pantas di internet.

Gambar Disini

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Mohd Elzam Bin Hussien

Tarikh Lahir : 12 Julai 2005

Umur : 12 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Rendah St Edward Belimbing Padawan

1. Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum melibatkan diri dalam bengkel beliau tidak mengetahui tentang cara-cara pengunaan Microsoft office dan kurang sedar akan kepentingan dan fungsi Microsof office  dalam membuat kerja dan juga penggunaan Internet dalam mencari maklumat dan membuat tugasan diberikan. Sebelum ini Adik Mohd Elzam  tidak berapa mahir dalam penggunaan internet dan juga MS Office dalam mencari maklumat, membaca berita dan isu-isu semasa serta melakukan kerja-kerja yang melibatkan Microsoft Office. Beliau juga tidak beberapa mahir tentang cara-cara penggunaan komputer dalam memudahkan kerja seharian dan sebagainya.

2. Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Melalui latihan yang diadakan di Pi, Adik Mohd Elzam kini boleh menyelesaikan tugas dengan mudah. Beliau juga mengetahui lebih banyak cara dan kegunaan Microsoft serta boleh membuat pelbagai slide serta mengedit tugasan yang di berikan kepada beliau dan tahu komponen-komponen komputer. Selain itu, kini adik Mohd Elzam  lebih mahir menggunakan internet. Internet membekalkan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan seharian.

Selain itu, antara kebaikan internet ialah membolehkan kita mendapat apa sahaja maklumat yang diingini dengan menggunakan enjin carian google,yahoo dan sebagainya tanpa perlu bersusah untuk pergi ke perpustakaan dan dalam masa yang sama mampu menjimatkan masa. Dengan menaip tajuk yang berkaitan, enjin carian ini akan mencadangkan beberapa puluh laman sesawang yang membincangkan tajuk yang berkaitan..

3. Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PI

     1. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Word.

     2. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Power Point.

     3. Mempelajari asas menaip dengan cara yang betul.

     4. Mempelajari cara membangunkan emel dan penggunaannya.

     5. Mempelajari cara menyunting video dengan lebih baik.

4. Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

   1. PI membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

    2. PI juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

    3. PI membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

    4. PI mengadakan kelas pembangunan video dan multimedia.

   5. PI banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB)

    6. PI juga membantu cara untuk mencari dan mendapatkan maklumat dengan betul dan pantas di internet.

 

LATAR BELAKANG CALON :

Nama : Nur Amysha Balqis Bin Abdullah

Tarikh Lahir : 16 Januari 2006

Umur : 12 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Sekolah Rendah St Edward Belimbing Padawan

1. Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Sebelum penglibatan adik Balqis dengan Pi, beliau tidak mengetahui tentang cara - cara penggunaan Microsoft office dan kurang kesedaran akan kepentingan dan fungsi Microsoft office dalam membuat kerja dan penggunaan internet dalam mencari maklumat dan membuat tugasan diberikan. Sebelum ini adik Balqis juga tidak berapa mahir dalam penggunaan internet dan juga Microsoft office dalam mencari maklumat, membaca berita dan isu - isu semasa serta melakukan kerja - kerja yang melibatkan Microsoft office. Beliau juga kurang mahir mengenali fungsi fungsi setiap komponen dalam komputer.

2. Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Melalui latihan yang diadakan di Pi, adik Balqis kini boleh menyelesaikan tugas dengan mudah. Beliau juga mengetahui lebih banyak cara dan kegunaan Microsoft serta boleh membuat pelbagai slide dan mengedit tugasan yang diberikan kepada beliau. Selain itu, kini adik Balqis lebih mahir menggunakan internet. Internet membekalkan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, antara kebaikan internet membolehkan beliau mendapat apa sahaja maklumat tentang pelajaran dengan hanya di hujung jari sahaja tanpa perlu bersusah payah untuk pergi ke perpustakaan dan dalam masa yang sama mampu menjimatkan masa. Hanya dengan menaip tajuk yang berkaitan, enjin carian yang dipelajari akan mencadangkan beberapa puluh laman sesawang membincangkan tajuk yang berkaitan.

3. Apakah yang Telah Dipelajari Melalui PI

     1. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Word.

     2. Mempelajari cara menggunakan Microsoft Power Point.

     3. Mempelajari asas menaip dengan cara yang betul.

     4. Mempelajari cara membangunkan emel dan penggunaannya.

     5. Mempelajari cara menyunting video dengan lebih baik.

4. Bagaimana PI membantu meningkatkan tahap kemahiran ICT

   1. PI membantu memberikan latihan mengenai asas ICT seperti pengenalan asas komputer.

    2. PI juga membantu dalam pengenalan dan penggunaan perkakasan-perkakasan komputer.

    3. PI membantu dalam memberikan maklumat mengenai penggunaan komputer dengan betul.

    4. PI membimbing asas komputer dan teknologi maklumat.

    5. PI banyak memberikan informasi yang berguna tentang etika dan tanggungjawab sebagai pengguna komputer seperti dalam kelas Klik Dengan Bijak (KDB)

    6. PI juga membantu cara untuk mencari dan mendapatkan maklumat dengan betul dan pantas di internet.

Gambar Disini