TUJUAN:

- Memberi pendedahan kepada pelajar dan golonga belia tentang nilai kesedaran yang perlu

  diterapkan dalam melayari dan mengakses internet.

- Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar melalui kaedah pembelajaran yang berbeza dan 

  pelbagai cara yang berbeza dalam e-pembelajaran mereka.

- Meningkatkan kemahiran pelajar dan golongan belia dalam menghasilkan video yang lebih

  kreatif dan menarik.

- Memberi galakkan kepada para pelajar tentang kepentingan ICT pada masa kini agar

  mereka lebih berfikiran kreatif dan inovatif.

- Menggalakkan pelajar untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam setiap pembelajaran

  yang telah dipejari dan sekaligus dapat diaplikasikan dengan lebih baik.

  Gambar Disini